Missie en Visie

 

Tijhaarcoaching gelooft dat doelgerichte communicatie leidt tot verandering.

 

Elk mens heeft hulpbronnen in zich voor persoonlijke of professionele groei. Er kunnen echter momenten zijn dat een individu, een team, een organisatie niet in staat is toegang te krijgen tot deze eigen hulpbronnen. 

                   

Als coach en trainer ondersteunt en begeleidt Jacqueline individuen, teams en organisatie bij de zoektocht die resulteert in het formuleren en realiseren van doelen die leiden tot de gewenste verandering of het gewenste leereffect.
                                                                

Bij zowel het coachen als bij het geven van trainingen maak ik gebruik van de principes van Neuro-Linguistisch Programmeren (= NLP). NLP biedt mij een gereedschapkist vol met gereedschap die ik in zet om de hulpbronnen, die mensen in zich hebben voor de volgende stap in hun ontwikkeling, aan te boren.