Persoonlijke coaching

Introductie

U bent boventallig in uw huidige baan en bent op zoek naar een nieuwe baan. Tijdens verschillende sollicitatiegesprekken wordt u overvallen door onzekerheid en het lukt u niet daar iets aan te doen. U wilt u voor het volgende gesprek zekerder voelen en dat ook uitdragen.

U zegt al jaren dat u het niet echt naar uw zin heeft in uw huidige baan, maar op de een of andere manier lukt het u niet iets anders te zoeken. U wilt er achter komen wat u weerhoudt om in beweging te komen. 

U hebt moeite met het vertrouwen van mensen. Waar komt dat vandaan? Waarom bent u er van overtuigd dat mensen niet te vertrouwen zijn. U wilt bereiken dat u mensen gaat vertrouwen. 

U heeft twee keer een black out gehad tijdens een presentatie, waardoor u bang bent voor het geven van een volgende presentatie. U bent er van overtuigd dat u nooit in staat zult zijn een goede presentatie te geven. Et cetera.

Persoonlijke coaching is het individueel begeleiden van mensen in trajecten van één of meerdere gesprekken. Doel van persoonlijke coaching is uiteindelijk het realiseren van persoonlijke groei of professionele groei.

Mensen zijn niet overgeleverd aan hun omstandigheden of aan hun levensgeschiedenis. Het is belangrijk dat mensen bewust worden van het feit dat elk mens zijn eigen werkelijkheid creëert. Door andere keuzes te maken kan de werkelijkheid er anders uit gaan zien. Zo anders dat wat eerst niet lukte dan ineens wel blijkt te lukken. Mensen hebben daartoe een potentieel aan hulpbronnen in zich die hun in staat stelt tot bloei te komen. 

 Werkwijze

Bij Persoonlijke Coaching worden drie stappen doorlopen, te weten intake, uitvoering en evaluatie.

1. Intake

Kennismakingsgesprek met coach en gecoachte waarin gezamenlijk de vraagstelling en de voorwaarden voor succes bepaald worden. Als vertrekpunt stel ik de volgende vragen:

Waar wilt u veranderen?

Wat houdt u tegen?

Wat heeft u nodig?
                                      

 


Soms is het voldoende om nieuw gedrag aan te leren. Echter in sommige situaties is dat niet voldoende. Als normen, waarden of overtuigingen de hindernis vormen tot verandering zal er op een dieper niveau gezocht moeten worden om tot andere keuzes te komen.

2. Uitvoering

Een serie gesprekken tussen coach en gecoachte die, afhankelijk van de vraagstelling, worden ondersteund door instrumenten en methodieken. De gecoachte krijgt praktijkopdrachten mee naar huis in de vorm van oefeningen of nieuw uit te proberen gedrag.

3. Evaluatie

Tijdens en aan het einde van het traject wordt samen getoetst of de gestelde doelen zijn behaald en worden mogelijke vervolgactiviteiten bepaald.

5 á 6 coachgesprekken van twee uur zijn meestal genoeg om het gewenste resultaat te bereiken.

Bent u geinteresseerd of heeft u een vraag over persoonlijke coaching? U kunt telefonisch of via mail contact opnemen. U vindt de contactgegevens op de pagina Contact.